Informační bulletin na březen 2017

Vážení piloti a pilotky,
V článku níže čtěte další informační bulletin na měsíc březen 2017. Opět se upravovaly palivové příplatky v Brně, dále je zde informace o školení pilotů, omezení provozu na LKBE a pod....

INFORMAČNÍ  BULLETIN  č.   BMA/02/2017                           BŘEZEN 2017                                            1.3.2017  

 • INFO č.1  :  PALIVOVÉ PŘÍPLATKY NA MĚSÍC BŘEZEN 2017                                            yes

        V průběhu února byla opět zvýšena cena paliva AVGAS na letišti Brno, s ohledem na tuto skutečnost upravujeme palivové příplatky. Na letišti Benešov se pro březen cena paliva nezměnila. Přehled cen palivových příplatků v Benešově a v Brně na období 03/2017 je uveden níže, v tabulce :                                                                                                                                     ( FS - fuel surcharge t.j. PAP - palivový příplatek )

Palivový příplatek AVGAS 100 LL pro letiště Benešov      (   + 0,00 Kč  )     __________________     t.j. PAP  14,80  Kč /L

Palivový příplatek AVGAS 100 LL pro letiště Brno             (  + 0,70 Kč  )    ____________________     t.j. PAP  16,00  Kč /L

Palivový příplatek NATURAL 95 na letišti Benešov            (  + 0,00 Kč  )    ___________________    t.j. PAP   8,10  Kč /L

Aktuální příplatky, které jsou v tomto období v platnosti, jsou připočítávány k cenám za letovou hodinu  – viz příloha

 
 • INFO č.2  :  OMEZENÍ PROVOZU NA LETIŠTI BENEŠOV                                                                                                       


       S ohledem na špatný stav plochy letiště, po letošní tuhé zimě, byly vydány NOTAMy s omezením provozu na LKBE. Je uzavřena dráha 09/27, dále zúžena (a ve špatném stavu dráha 06/24), je zakázána místní činnost, jsou změny v denním značení a je vydáno upozornění na omezení pro tankování paliva za hotovost. Kompletní znění NOTAMů máte v předchozím článku, aktuální stav sledujte na stránkách letiště nebo ŘLP. Již nefungují dřívější stránky notam.rlp.cz, vše sledujte přes AISView.

 • INFO č.3   :   ŠKOLENÍ PILOTŮ       -      11.3.2017                                                                                                                


 •      V předchozím bulletinu jsem ještě neznal termín školení, ale upozoňoval Vás, ke sledování těchto stránek. V polovině února byl zveřejněna zpráva týkající se termínů školení. Proběhly již dva semináře letových instruktorů na letišti Benešov a Brno a zbývá ještě periodické roční školení pilotů. To se bude konat v sobotu 11.3.2017 v restauraci hotelu Pošta v Benešově. Účast všech pilotů na letošním školení je nutná, protože dochází k výrazným změnám v rozdělení vzdušného prostoru, se kterým nás seznámí pracovník FIC ŘLP Praha. Dále jsou významné změny v postupech pro létání do zahraničí, budete seznámeni s vedením technického deníku, změnami v dělení kmitočtů a tím vybavení letadel novými radiostanicemi, seznámení s nehodami a incidenty v roce 2016 a pod. Pro ty piloty, kteří se z Vážných důvodů nebudou moci zúčastnit tohoto školení, zajistíme náhradní na letišti, termín zatím ještě není znám. Program školení bude zveřejněn v samostatném článku, zde na provozních stránkách, v průběhu příštího týdne. Zahájení školení bude 11.3.2017 v 9:00 a počítáme s ukončením kolem 15:00 Prosím, pokud možno, o potvrzení účasti na mém emailu nebo telefonicky pro zajištění dostatečného počtu informačních materiálů (DVD) a zajištění obědů. 

 • INFO č.4 :  SMLOUVY NA ROK 2017                                                                                                                                       


       Znovu připomínám, že Vaše loňské smlouvy pro pokračovací výcvik a zapůjčení / pronájem letadel, skončily 31.ledna 2017. Pro další létání je nutné uzavřít smlouvy nové. Při příchodu na létání s tím počítejte a připravte si také k potvrzení uzavřený zápisník za rok 2016. Naši instruktoři doplní do systému Vaše aktuální platnosti pilotních dokladů a  kvalifikací a vytisknou Vám smlouvu k podpisu. Do smluv vytištěných v únoru se vloudila chyba v základní ceně za hodinu na Z-43, ale vždy platí to, co je zveřejněno v ceníku. Za chybu se omlouvám. Již vytištěné smlouvy není nutné měnit, účtovat ceny za Z43 budeme samozřejmě dle ceníku - viz výše. 

 •  


 •     To je na březen vše, v případě Vašich dotazů k jednotlivým bodům bulletinu mne kontaktujte na tel. 604 842 624 nebo emailem na adrese :  novacek@bemoair.cz.  

Za Leteckou školu BEMOAIR s.r.o.  Vítězslav Nováček