Provozní příručka Letecké školy BEMOAIR (a jiné příručky)

NOVÉ - Příručka pro řízení bezpečnosti SMM - Safety Management Manual, je ke stažení v dokumentu PDF pouze pro naše registrované piloty a po přihlášení v levém bloku.

Rovněž pouze pro registrované uživatele - je vlevo ke stažení provozní příručka Letecké školy BEMOAIR podle jednotlivých kapitol

OSTATNÍ PŘÍRUČKY UVEDENÉ V LEVÉM BLOKU JSOU VOLNĚ KE STAŽENÍ - BEZ REGISTRACE.


Obsah jednotlivých částí můžete stahovat po přihlášení v levém bloku. Zde je stručný popis obsahu provozní příručky :

Provozní příručka pro výcvik pilotů CZ/FTO-002 a provádění leteckých prací v Letecké škole BEMOAIR
Část Název Obsah                                 Strany
A Obecná část Všeobecné informace, výtah z národních předpisů, postupy pro létání IFR a VFR, organizace a odpovědnosti, řízení, dozor, systém kvality, bezpečnost, posádky a kvalifikace, pátrání a záchrana, přeprava nebezpečného zboží, ochrana zdraví, omezení letové doby, nehody, události a nozové postupy,  Zde je ke stažení změna č. 1, která se týká zápisu letové a provozní doby :  A008-R1.PDF  Změna je na straně č.4 kapitoly A8

0.1-11.2

B Technická část

Obsahuje technické údaje letadel, limity, omezení, letové postupy a obsluha vybavení pro typy C150/152, C182, C177, Z142, Z43, L200, L40, M5,C177RG, C182, SR20, G115

1.1-1.58
C Traťová část Obsahuje údaje o letadlech důležité pro plánování letu, výkonosti a pod. pro typy C150/152, C182, C177, Z142, Z43, L200, L40, M5, C177RG, C182, SR20, G115 1.1.-1.34
D Výcvik personálu Popis provádění, odpovědnosti a postupy pro výcvik leteckého personálu, instruktorů a žáků v letecké škole 1.1.-1.2
  Provozní směrnice Provozní směrnice pro letecké práce již není součástí provozní příručky (Operation manual - OM) pro ATO, je platná pouze pro letecké práce a obsahuje postupy pro výcvik, vlekání, letecké snímkování, postupy pro lety v noci, pro výsadky, rozhazování letáků a pod. 1.1.-1.22
P1 Příloha 1 Povolení k letu - vzor P1.1
P2 Příloha 2 Bezpečnostní karta v jazyce českém a anglickém P2.1-2
P3 Příloha 3 Tabulka východů a západů slunce P3.1
P4 Příloha 4 Signály světlometkou P4.1-2
P5 Příloha 5 Tabulka letových hladin P.5
P6 Příloha 6 Průkaz žáka - vzor P.6