Informace provozovatele LKBE

Vážení uživatelé letiště Benešov (LKBE),

od 24. 11. 2022 do 23. 12. 2022 (včetně) budeme na našem letišti poskytovat informace známému leteckému provozu (RADIO) pouze na vyžádání. V případě potřeby stačí zatelefonovat nejpozději předcházející den do 15.00 hod. (LT) vedoucímu pracoviště RADIO Jaromíru Fatkovi (732 146 484). Pokud objednavatel službu nevyužije (pro zrušení platí stejná lhůta, jako pro objednání), budeme mu účtovat příslušné náklady. Výjimkou je pochopitelně zhoršení meteorologických podmínek. Od 24. 12. 2022 do 1. 1. 2023 (včetně) nebudeme informace známému leteckému provozu poskytovat.

Děkuji vám za pochopení.
S pozdravem
Vladimír Hadač

Letiště Benešov přísp. org.