Informační bulletin na LEDEN 2022

Vážení piloti a pilotky, 

vítám Vás u prvnímo bulletinu v roce 2022. V tomto roce je několik změn, se kterými Vás seznámíme v dalších článcích tohoto bulletinu BMA01/2022. Týkají se kalkulace palivových příplatků a úpravy cen letových hodin, někde jsme museli zdražit, jinde je naopak cena nížší než v roce 2021. Dále budete informováni o plánovaných změnách na letišti Benešov, týkající se poskytování služby Radio a cen za přistávací poplatky. Odložená "Doletná" nakonec také bude, o tom se dočtete v dalším článku. Podrobnosti najdete pod tímto úvodníkem... 

   INFORMAČNÍ  BULLETIN  č. :   BMA01/2022                                       Leden 2022                                          3.1.2022      

 

 •     INFO č.1  :  PALIVOVÉ PŘÍPLATKY - NOVÉ CENY A KALKULACE !                                  yes

        Vážení piloti, pro rok 2022 jsme změnili ceny a s nimi výši palivových příplatků. Ty byly po několika letech neustálého růstu na vysoké úrovni a základní cena letových hodin se již velmi lišila od konečné ceny. Proto jsme přepočítali průměr ceny paliva z let 2020 a 2021 a tato zprůměrovaná cena je již započtena v základní ceně letových hodin, která je nyní vyšší. Palivové příplatky jsme ale museli zachovat z důvodu rozdílné ceny na letišti Benešov a Brno, aby byly sjednoceny alespoň základní ceny jednotlivých typů. Nové palivové příplatky najdete v tabulce níže. Od příštího měsíce již budeme pro stanovení palivových příplatků zohledňovat pouze rozdíly vstupní ceny paliva, jak tomu bylo v minulosti.

Palivový příplatek AVGAS 100 LL pro letiště Benešov               nová kalkulace __________________      PAP    5,50  Kč /L

Palivový příplatek AVGAS 100 LL pro letiště Brno                      nová kalkulace  ___________________      PAP   13,00  Kč /L   

Palivový příplatek VERVA/NATURAL na letišti Benešov            nová kalkulace ___________________     PAP   6,10  Kč /L

Aktuální příplatky, které jsou v tomto období v platnosti, jsou připočítávány k cenám za letovou hodinu  – viz příloha

 •                                                
  • INFO č. 2 :  ZMĚNY CEN LETOVÝCH HODIN JEDNOTLIVÝCH TYPŮ PRO ROK 2022


  •     Jak bylo řečeno v informaci výše, stanovili jsme nové kalkulace letových hodin. To je také z důvodu zvyšujících se vstupních provozních a režijních nákladů. Přesto u některých typů, hlavně díky vysokým náletům, vychází cena pro rok 2022 i mírně nižší než v minulosti. Vše najdete v tabulce - ceníku letových hodin. Zde je navíc přidán sloupec +/-, kde je vidět rozdíl ceny minulé a současné. Dále došlo k mírnému zvýšení ceny za službu letového instruktora na palubě letadla, to je uvedeno v zápatí zmíněné tabulky. Myslím, že vše je dostatečně přehledné, pokud by přesto měl někdo dotaz k uvedeným kalkulacím, rád Vám jej zodpovím a vysvětlím osobně. 

 •        INFO č. 3 :  ZMĚNY V PROVOZU A POPLATCÍCH NA LKBE PRO ROK 2021


  •        Od ledna 2021 jsou provozovatelem letiště Benešov stanoveny nové ceny přistávacích poplatků, které jsou následující: 

   •                                  kluzák - 35,- Kč,  UL 45,- Kč   letoun do 1,5t  85,- Kč a letoun nad 1,5t za 185,- Kč   

   • Dále dochází k úpravě provozní doby služby RADIO. Do odvolání nebude každé pondělí poskytována na LKBE tato služba. Opatření je publikováno i NOTAMem.

  • INFO č. 4 :  DOLETNÁ A DOTAZNÍK PILOTŮ


  •      anketa 1  anketa 2 Anketa 3

  • Na základě vyhodnocení ankety, zda uspořádat "Odloženou" Doletnou počátkem ledna, odpovědělo 70% respondentů kladně - viz odpovědi na otázky výše. Samozřejmě konání akce bude za dodržení anticovidových podmínek, t.j. účastníci musí být očkováni nebo mají potvrzení o prodělané nemoci COVID19 a budou se tímto prokazovat při prezentaci. Ti, kteří v dotazníku projevili zájem o účast, jsou již o akci předběžně informováni. Uskuteční se již tuto sobotu 8.1.2022. Kdo by měl ještě zájem a splňuje výše uvedené podmínky, obratem mne prosím kontaktujte, je potřeba zajistit dostatečný počet míst, který je však zároveň i omezen. Všichni přihlášení dostanou bližší informace emailem v následujících dnech, chceme se vyvarovat náhodných a neobjednaných příchozích. Děkuji za pochopení. 


  •    Do prvního bulletinu pro rok 2022 je to zatím vše, přeji Vám za Leteckou školu BEMOAIR ať se v tomto roce konečně zbavíme Covidových omezení a těším se na shledání s Vámi na letišti Benešov a Brno při Vašem létání. Sledujte dále průběžně tyto provozní stránky, případně náš facebook. Budete-li mít nějaké další dotazy k jednotlivým bodům tohoto bulletinu, volejte na tel. 604 842 624 nebo zasílejte emailem na novacek@bemoair.cz