Informační bulletin na duben 2018

Vážení piloti a pilotky, 
zde je nové vydání informačního bulletinu na duben 2018, kde najdete informace k přezkoušení z teoretických znalostí, termínu náhradního školení pilotů, dále aktuální palivové příplatky a další provozní informace pro létání v naší letecké škole na letištích Benešov a Brno. V článku níže čtěte podrobnosti :
 

INFORMAČNÍ  BULLETIN  č.    BMA/04/2018                                          DUBEN  2018                                         3.4.2018  

 • INFO č.1  :  PALIVOVÉ PŘÍPLATKY NA MĚSÍC DUBEN 2018                                        yes

        Cena paliva u dodavatele TwinTrans v Benešově (AVGAS a NATURAL) se na měsíc duben nemění. Cena dodavatele Shell v Brně se snížila a tak upravujeme i palivové příplatky AVGAS100 na LKTB. Přehled cen palivových příplatků v Benešově a v Brně na období 04/2018 je uveden níže, v tabulce :   

Palivový příplatek AVGAS 100 LL pro letiště Benešov       (   0,00 Kč  )     __________________     t.j. PAP   14,80  Kč /L

Palivový příplatek AVGAS 100 LL pro letiště Brno             (   -0,80 Kč )    ____________________     t.j. PAP   14,65  Kč /L

Palivový příplatek NATURAL 95 na letišti Benešov            (   0,00 Kč  )     ___________________    t.j. PAP   7,20  Kč /L

Aktuální příplatky, které jsou v tomto období v platnosti, jsou připočítávány k cenám za letovou hodinu  – viz příloha

 
 • INFO č.2  :  DATABÁZE LETIŠŤ 2018 K ODBĚRU                                                                                                               


      Bohužel se nestihlo dodání databází na naše školení, jak jsme v minulém bulletinu informovali, ale nyní jsou databáze již u nás na letišti Benešov. Všichni, kteří si je předobjednali na základě minulého bulletinu nebo přiobjednali na školení pilotů, je mají za sníženou cenu 420,- Kč. Můžete si je vyzvednout na letišti při Vaší další návštěvě, databáze pak bude vyúčtována ve Vaší fakturaci k létání. Kdo databázi neměl objednanou, může si ji zakoupit za 450,-Kč v kanceláři na letišti Benešov nebo Brno. Běžná prodejní cena v obchodní síti je letos 490,-Kč. 

 • INFO č.3 :  NÁHRADNÍ ŠKOLENÍ PILOTŮ   -  sobota 21.4.2018 od 9:00  -  učebna BEMOAIR - LKBE                         


 •      Školení je povinné pro každého aktivně létajícího pilota. Kdo se nezúčastnil našeho hlavního školení dne 24.3.2018, má ještě jednu možnost v náhradním termínu na letišti Benešov. Datum náhradního školení je : 21.4.2018 od 9:00 místem je učebna BemoAiru na LKBE. Protože Vás chybělo hodně a kapacita učebny je omezená na cca 15 pilotů, přednostně budeme umísťovat předem přihlášené piloty. Potvrzení účasti můžete provést telefonicky na mém telefonním čísle nebo emailem. Ti, kteří budou přihlášeni, obdrží také 2x DVD s videozáznamem hlavního školení. Kdo se nezúčastní ani náhradního školení a nebude mít ani školení jinde, nemůže po 1.5. létat samostatně do doby absolvování individuálního školení a přezkoušení. Další hromadné náhradní školení již neplánujeme. Máte-li školení u jiného provozovatele a potvrzené v zápisníku letů, uznáváme jej v plném rozsahu. U nás si pak jen vyplníte testy - periodické přezkoušení pilotů pro naše letadla dle typů, které létáte, dále metodiku a provozní příručku - podrobněji viz. další INFO č. 4.

 • INFO č.4 :   PERIODICKÉ ROČNÍ PŘEZKOUŠENÍ PILOTŮ 2018    -    "STRUČNÝ NÁVOD KDE A JAK"                         


 •      Ti z Vás, kteří již mají školení pilotů absolvované, mohou od 4.4.2018 0:00 AM začít vyplňovat patřičné testy. Letos se vracíme trochu do minulosti, ale přesto, že bude více testů, nebude třeba více Vašeho času. Jen jsme opět oddělili test z provozní příručky. Je nazvaný "Provozní příručka - OM 2018". Samozřejmě tím bude mít druhý test, převážně z leteckých předpisů, nazvaný "Roční přezkoušení pilotů 2018" méně otázek. V konečném výsledku bude výhoda v tom, že si čas na vyplnění testů budete moci lépe rozdělit a netrápit se hodinu u jednoho dlouhého testu, nehledě na to, že v případě výpadku internetu by Vám doposud vyplněné otázky zmizely. Dále vyplníte test z "Metodiky letu 2018" a přezkoušení z typu, který létáte nejčastěji z každé typové řady. Obdobně jako u prodlužování typu po 90dnech tedy bude stačit udělat např. jeden test z C150/152 nebo C172 nebo C182. Pokud létáte ještě Zlína nebo jiný typ, pak vyplníte ještě jeden test z další typové řady. Pozor - u některých typů jsou dva různé testy, jeden nazvaný "typový" a jeden "periodický". Piloti, kteří dělají roční přezkoušení, vyplní jen ten s názvem "periodický 18", který je kratší. Jako pomůcka pro vyhledání je u těchto Testů letadel na konci číslo 18, vyplníte tedy jeden z nich pro každou typovou řadu/třídu, kterou létate (SEP/MEP/ULL). Piloti s kvalifikací MEP vyplní tedy vždy i typ L200. Nelekejte se, nemusíte mít vyplněny všechny testy v seznamu.... :-) Na vyplnění testů máte cca měsíc, do konce dubna musí mít přezkoušení dokončené každý pilot, aby mohl létat samostatně. Testy vyplňují piloti, kteří se zúčastnili školení. Ti co byli na školení 24.3. mohou začít ihned, ostatní, kteří budou na náhradním školení si přezkoušení udělají až po absolvování tohoto náhradního školení. Po splnění patřičných testů se nezapomeňte přihlásit u instruktora pro zapsání přezkoušení a potvrzení do zápisníku letů. Po úspěšném absolvování testů (na min70%, max 3 pokusy to musí zvládnout KAŽDÝ!) si jej můžete vytisknout pro svou potřebu, nemusíte nám jej ale nosit a odevzdávat, nám stačí že je v systému. Zde je možné stáhnout soubory s prezentacemi ze školení, které NEJSOU NA DVD a jsou v nich užitečné informace pro úspěšné absolvování přezkoušení. (Server "letecké pošty" soubor zazipovaný bez hesla cca 116Mb - počet stažení není omezen, čas po který je možné soubory stáhnout je do konce dubna!)

  • TESTY JSOU DOSTUPNÉ NA SERVERU e-LEARNINGU zde :   http://bemoair.com/elearning/login.php   (Kdo nemá nebo zapomněl přístupové údaje, vyžádejte si je u mne na telefonu 604842624 nebo na novacek@bemoair.cz  Jsou obvykle jiné než na rezervaci E.B.A. nebo na tyto stránky. 

 • INFO č.5 :  ŠKOLENÍ A PŘEZKOUŠENÍ Z ANGLIČTINY ICAO VFR - JIŽ TENTO VÍKEND : 7.4.-8.4.2018                     


 •      V minulém bulletinu jsme Vás informovali o školení z letecké angličtiny ICAO společně s přezkoušením. Toto je nutné pro létání do zahraničí a již jste se na školení někteří přihlásili. Ještě jsou volná místa a kdo by chtěl i jen část (školení bez zkoušky, případně držitelům ICAO zkoušku bez školení) můžete se ještě přihlásit. Jak bude školení probíhat najdete zde v přiloženém dokumentu. V sobotu 7.4.2018 bude vlastní školení, které zahájíme v 9:00 na učebně BEMOAIRu na letišti Benešov. Na programu budou zejména témata letecké angličtiny, opakování obecné angličtiny a konverzace a zaměřeno bude hlavně na poslech a dekódování standartních a nestandartních zpráv, METARů, NOTAMů a pod. V neděli 8.4.2018 budou pak od 10:00 probíhat zkoušky z letecké angličtiny ICAO. Cena sobotního školení je 800,-Kč, nedělní zkouška angličtiny ICAO je pak 2200,- Kč vč DPH. Zkouška je platná 4 nebo 6 let podle získané úrovně. Rodilí mluvčí mají pak platnost zkoušky neomezenou. Ti z Vás, kteří mají leteckou angličtinu zapsanou a uvažují o letu do zahraničí si mohou ověřit předpisové požadavky na piloty v testu "Létání do zahraničí" v naší sekci "e-Learning". 

  •  To je prozatím vše do dubnového bulletinu, příští vydání bude pravděpodobně opět počátkem května. Sledujte tyto provozní stránky, občas se v čase mezi vydáním bulletinů vyskytne jiná, důležitá informace - viz např. informace provozovatele Benešov o omezení dráhového systému a pod. V případě Vašich dotazů k jednotlivým bodům tohoto bulletinu mne kontaktujte na tel. 604 842 624 nebo emailem na adrese :  novacek@bemoair.cz.  

   

  Za Leteckou školu BEMOAIR s.r.o.  Vítězslav Nováček 

 •